All Systems Operational
Mitt Vimla & App Operational
Vimla forum Operational
Vimla.se Operational
Data Operational
Voice Operational
Messaging (SMS & MMS) Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Sep 22, 2021

No incidents reported today.

Sep 21, 2021

No incidents reported.

Sep 20, 2021

No incidents reported.

Sep 19, 2021

No incidents reported.

Sep 18, 2021

No incidents reported.

Sep 17, 2021
Resolved - Driftstörningen är avslutad.
Sep 17, 12:34 CEST
Monitoring - Felet har blivit åtgärdat och vi monitorerar situationen.
Sep 17, 09:31 CEST
Identified - Felet har identifierats och våra tekniker jobbar på en lösning.
Sep 17, 09:26 CEST
Investigating - Vi undersöker ett fel som som kan påverka samtal och SMS
Sep 17, 09:23 CEST
Sep 16, 2021

No incidents reported.

Sep 15, 2021

No incidents reported.

Sep 14, 2021
Resolved - Felet är nu avhjälp och vi kommer att fortsätta undersöka vad som orsakade att det blev en störning.
Sep 14, 12:40 CEST
Identified - Felet har lokaliserats till strömproblem. Strömmen är nu på väg tillbaka och våra tjänster börjar komma igång igen.
Sep 14, 11:23 CEST
Investigating - Felsökning pågår
Sep 14, 10:56 CEST
Sep 13, 2021

No incidents reported.

Sep 12, 2021

No incidents reported.

Sep 11, 2021

No incidents reported.

Sep 10, 2021

No incidents reported.

Sep 9, 2021

No incidents reported.

Sep 8, 2021

No incidents reported.