All Systems Operational
Mitt Vimla & App Operational
Vimla forum Operational
Vimla.se Operational
Data Operational
Voice Operational
Messaging (SMS & MMS) Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Oct 15, 2021

No incidents reported today.

Oct 14, 2021

No incidents reported.

Oct 13, 2021

No incidents reported.

Oct 12, 2021

No incidents reported.

Oct 11, 2021

No incidents reported.

Oct 10, 2021

No incidents reported.

Oct 9, 2021

No incidents reported.

Oct 8, 2021

No incidents reported.

Oct 7, 2021

No incidents reported.

Oct 6, 2021

No incidents reported.

Oct 5, 2021

No incidents reported.

Oct 4, 2021

No incidents reported.

Oct 3, 2021
Resolved - Anslutningsproblemen är nu lösta.
Oct 3, 13:34 CEST
Update - We are continuing to monitor for any further issues.
Oct 3, 13:29 CEST
Monitoring - Problemet ska nu vara åtgärdat och vi monitorerar situationen.
Oct 3, 13:29 CEST
Update - Vi kan nu se anslutningsproblem över samtliga tjänster.
Oct 3, 11:41 CEST
Identified - Vi har identifierat en ökning i misslyckade samtal som vi undersöker.
Oct 3, 11:28 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Oct 3, 11:42 CEST
Monitoring - Ingen kundpåverkan. Vi fortsätter att monitorera datan.
Oct 3, 09:39 CEST
Investigating - We are currently investigating this issue.
Oct 3, 09:24 CEST
Oct 2, 2021

No incidents reported.

Oct 1, 2021

No incidents reported.